اهداف و آرمان ها

print

۱٫ آماده سازی فرزند شما برای ورود به دنیای علم و دانایی و …

تجربه لذت یادگرفتن و یاد دادن همراه با درک ارزش فهمیده بودن و پذیرش مسئولیت آگاهی.

۲٫ آشنا سازی فرزند شما با شیوه‌های صحیح شناخت خداوند و …

مفاهیم بنیادین زندگی، خودشناسی و نحوه رسیدن به عالیترین درجات درک بشری از جهان هستی.

۳٫ ارتقا فرزند شما از سطح یک انسان معمولی و دایره‌ای به درجات بالایی از …

سرآمدی، هوشمندی، عزت‌نفس، اعتماد به نفس، استقلال، سلامتی و شادابی برای نیل به عالیترین سطوح از هدفمندی، موفقیت‌های فردی، تحصیلی، شغلی، ، اجتماعی. ، ثروتمندی و رفاه

۴٫ ایجاد و تقویت عادات و رفتارهای مثبت و موثر در فرزند شما …

نظیر پرسشگری، جستجوگری، خودانگیختگی در یادگیری و رقابت‌های تحصیلی، لذت بردن ازعلم‌آموزی، یادگیری تعاملی، مطالعات عمیق و اکتشاف،گرایش به همانند سازی با شخصیت‌های برجسته و موفق علمی وجهانی، تقویت و تصحیح مهارت‌های تفکر، تعقل و قضاوت‌ دقیق ، برنامه ریزی ، مدیریت و رفتارهای هوشمندانه، فرصت شناسی ، شیوه های صحیح سرمایه گذاری ، ثروت سازی ، ثروت اندوزی و افزایش و حفظ آن ، همراه با کاهش تمایل به الگوهای ناهنجار و رفتارهای مبتذل.

۵٫ تقویت و افزایش هوش، مهارت‌های خلاقیت و ظرفیت یادگیری در فرزند شما.

۶٫ بهبود کیفیت تحصیلی و سطح نمرات درسی فرزند شما همراه با …

افزایش شانس موفقیت وی در مسابقات و رقابت‌های علمی نظیر آزمون‌های ورودی ، المپیادها، کنکور، اخذ فرصت های مطالعاتی و بورس های تحصیلی داخلی و خارجی

۷٫ ایجاد زمینه و شرایط جذب فرزند شما به یکی از رشته‌های …

پنجگانه نوبل (پزشکی و فیزیولوژی، فیزیک، اقتصاد، شیمی، ادبیات) و سایر علوم و فناوریهای نوین جهانی و تبدیل شدن وی به یک نوجوان متخصص و صاحب‌نظر در یکی از رشته‌های آکادمیک در طی برنامه‌های علمی – آموزشی آکادمی نوبل.