درباره ما

print

آماده سازی فرزند شما برای ورود به دنیای علم و دانایی
تجربه لذت یادگرفتن و یاد دادن همراه با درک ارزش فهمیده بودن و پذیرش مسئولیت آگاهی
آشنا سازی فرزند شما با شیوه‌های صحیح شناخت خداوند
مفاهیم بنیادین زندگی، خودشناسی و نحوه رسیدن به عالیترین درجات درک بشری از جهان هستی
ارتقا فرزند شما از سطح یک انسان معمولی و دایره‌ای به درجات بالایی از
سرآمدی، هوشمندی، عزت‌نفس، اعتماد به نفس، استقلال، سلامتی و شادابی برای نیل به عالیترین سطوح از هدفمندی، موفقیت‌های فردی، تحصیلی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی