دیدارها و اهداء جوایز و سپاسنامه‌ها

print

نوبل‌آموزان در هر ترم یک دیدار اختصاصی با یکی از شخصیت‌های علمی و یا اجتماعی موثر در موفقیت و آینده آنها خواهند داشت. اولویت جلسات و نشست‌ها بصورت زیر خواهد بود:
۱- برندگان جوایز نوبل (در صورت دسترسی و مهیا شدن امکانات اجرایی).
۲- نوبل شناسان (متخصصین و پژوهشگرانی که در مورد نظریات و کشفیات یک یا چند تن از برندگان جایزه نوبل صاحب‌نظر هستند).
۳- دانشمندان داخلی و یا خارجی صاحب‌نظر در علوم و فنون روزآمد،نظریه‌پردازان،مکتشفین، مخترعان، نویسندگان و افراد خلاق و مبتکر.
۴- روسای جمهور، وزراء، روسای دانشگاههاو مسئولین ایرانی و سفرا و نمایندگان علمی سایر کشورها.
در این دیدارها یکی از نوبل‌آموزان درباره موضوع موردنظر سخنرانی می‌کند، سپس مهمانان و مدعوین درباره موضوع سخنرانی نوبل‌آموز، مطالبی را بیان می‌کنند و سپس با نوبل‌آموزان به تبادل نظر، گفتگو و مباحثه با مهمانان و مدعوین می‌پردازند و در پایان هر جلسه نیز جوایز و سپاسنامه‌های ویژه نوبل‌آموزان، نوبل پدر و نوبل مادر توسط مهمانان به آنها اهداء می‌شود.