مراحل ثبت‌نام نوبل‌آموزان

print

فرم درخواست ثبت نام

مراحل ثبت‌نام نوبل‌آموزان:
۱) تکمیل فرم درخواست ثبت‌نام
۲) انجام مصاحبه حضوری یا تلفنی با نوبل پدر / نوبل مادر و نوبل‌آموز
۳) اعلام نظر مثبت یا منفی کارشناس مربوطه در مورد واجد شرایط بودن متقاضی
۴) در صورت واجد شرایط بودن، دریافت مدارک نوبل‌آموز (رونوشت شناسنامه، رونوشت آخرین کارنامه تحصیلی و عکس ‌پرسنلی)
۵) پرداخت شهریه ثبت‌نام
۶) مشخص شدن نوبل مربی ونوبل مشاور اختصاصی فرزند شما ، دریافت شماره کاربری و رمز عبور ویژه نوبل پدر / نوبل مادر و نوبل آموز
۷) شروع ترم اول : پزشکی + ( برنامه ریزی تحصیلی )

فرم درخواست ثبت نام