نظریه‌پردازی، کشف و اختراع

print

هر نوبل‌آموز در هر ترم، یک یا چند نظریه در مورد موضوعات اصلی (شیمی، فیزیک، پزشکی، اقتصاد و ادبیات) و یا سایر زمینه‌های علمی و فناوری ارائه می‌کند تا ضمن دریافت نقطه نظرات سایر نوبل‌آموزان، پدران و مادران و مربیان، در طول ترم‌های آینده، نسبت به اصلاح نظریه خود و یا ارائه نظریات جدیدی که منجر به اکتشاف و اختراعات شوند، اقدام نماید. هر نوبل‌آموز در موضوعات مختلف علمی و اجتماعی در جهت پیشرفت بشری، افزایش رفاه و آسایش انسانها و راهکارهای مسایل جهانی و سایر جوامع و کشورها، سفرهای علمی و فضای، اکتشافات، اختراعات، نوآوری‌ها و مانند آن نظریه‌ها و آرزوهای خود را ارائه می‌نماید تا در ترم‌های آتی نوبل‌آموزان درباره این آرزوها و راهکارهای تحقق آنها به گفتگو و اظهارنظر بپردازند.