نوبل آموز

print

انسان برگزیده‌ای است متولد ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ (دانش‌آموز پایه سوم و بالاتر).بعنوان علم‌آموز وارد آکادمی نوبل می‌شود، در مدت چهار سال (۲۴ترم دو ماهه) در پنج رشته (پزشکی و فیزیواوژی، فیزیک، اقتصاد، شیمی و ادبیات) دوره‌های آموزشی پایه را طی می‌نماید و پس از اخذ عنوان “نوبل‌آموز” آماده ورود به مرتبه “نوبل جویی” می‌شود.