نوبل استاد

print

انسان دانشمندی است که مراحل و مراتب “نوبل‌آموزی” و “نوبل‌جویی” را با موفقیت پشت سر گذاشته و در رشته تخصصی خود، تمامی دانشمندان برنده جایزه نوبل را می‌شناسد و با نظریه‌های آنان آشنایی دارد و آمادگی حرکت به سمت عالیترین و برترین مقامات و رتبه‌های علمی را از خود نشان داده است.