نوبل پژوه

print

انسان فرهیخته ای است که به درجات بالایی از خودشناسی، هستی‌شناسی و خداشناسی دست یافته و بدون توقف به سمت عالیترین و برترین مراتب انسانی علم، آگاهی و مسئولیت حرکت می‌کند. نوبل پژوه کسی است که در مسیر رسیدن به مرزهای دانش، پاسخگویی به ابهامات انسانی و افزودن به علوم بشری گام می‌گذارد و رسیدن به بزرگترین و بالاترین افتخار علمی عصر حاضر یعنی “جایزه نوبل” یکی از دستاوردهای تلاش او خواهد بود.