همایش‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی

print
در هر ترم دو ماهه، نوبل‌آموزان در دو نوبت با فاصله تقریبی یک ماه، در گردهمایی‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی (در صورت تمایل همراه با نوبل پدر یا نوبل مادر) حضور یافته و به ایراد سخنرانی‌های علمی و ارائه مطالب می‌پردازند. در طی این جلسات نوبل مربی هر گروه، با اجرای برنامه‌های تکمیلی نسبت به رفع اشکالات احتمالی نوبل‌آموزان در موضوعات اصلی (شیمی، فیزیک، پزشکی، اقتصاد و ادبیات) و سایر زمینه‌های موردنظر اقدام می‌کند. همچنین بخشی از برنامه‌های دیدار با دانشمندان، متخصصین و مسئولین و اهداء جوایز و سپاسنامه‌ها نیز در این جلسات صورت می‌گیرد.

0 Comments