پیمان نامه نوبل پدر/نوبل مادر

print

من پدر / مادر یک نوبل‌آموز هستم. من با علم و آگاهی، از امروز افتخار و مسئولیت نوبل‌آموز بودن فرزندم را می‌پذیرم و در پیشگاه خداوند متعال به شرف پدر / مادر بودنم سوگند یاد می‌کنم همیشه به مسئولیت‌های نوبل پدر/ نوبل مادر بودن عمل کنم، در ترویج و نشر فرهنگ نوبل‌ پدر/ نوبل مادر کوشا باشم، با راهنمایی مربیان و اساتید نوبل و همفکری با سایر پدرها و مادرهای نوبل‌آموزان، فرزندم را تا رسیدن به عالیترین درجات موفقیت‎‌ها و افتخارات علمی همراهی نمایم، فرزندم را برای طی مراحل نوبل‌آموزی، نوبل‌جویی و نوبل استادی ترغیب کرده و همراهی نمایم تا او بتواند لیاقت رسیدن به مرتبه “نوبل پژوهی” را کسب کرده و با لطف خداوندی و تلاش‌های مستمر، روزی فرزندم و یا دوستان نوبل‌آموز او بتوانند شایستگی و افتخار دریافت جایزه نوبل را بدست آورند

برای دریافت پیمان نامه اینجا کلیلک نمائید