Posted By :Date :itteam | ۰۷-۱۳-۱۳۹۵
تمامی نوبل‌آموزان از نظر وضعیت تحصیلی و سطح نمرات باید در حد خوب و بالاتر از متوسط باشند و لذا در ابتدای هر ترم، نوبل مربی برای هر یک از نوبل‌آموزان بر اساس پایه تحصیلی آنها، برنامه‌ریزی درسی انجام می‌دهد و در طول ترم نیز بصورت منظم، وضعیت تحصیلی و سطح نمرات نوبل‌آموزان تحت نظارت خود را کنترل می‌کند تا در صورت نیاز اقدامات لازم برای ارتقاء سطح نمرات و بهبود کیفیت تحصیلی وی انجام شود.
Read More
0 Comments
Posted By :Date :itteam | ۰۷-۱۳-۱۳۹۵
نوبل‌آموزان در هر ترم یک دیدار اختصاصی با یکی از شخصیت‌های علمی و یا اجتماعی موثر در موفقیت و آینده آنها خواهند داشت. اولویت جلسات و نشست‌ها بصورت زیر خواهد بود: 1- برندگان جوایز نوبل (در صورت دسترسی و مهیا شدن امکانات اجرایی). 2- نوبل شناسان (متخصصین و پژوهشگرانی که در مورد نظریات و کشفیات یک یا چند تن از برندگان جایزه نوبل صاحب‌نظر هستند). 3- دانشمندان داخلی و یا خارجی صاحب‌نظر در علوم و فنون روزآمد،نظریه‌پردازان،مکتشفین، مخترعان، نویسندگان و افراد خلاق و مبتکر. 4- روسای جمهور، وزراء، روسای دانشگاههاو…
Read More
0 Comments
Posted By :Date :itteam | ۰۷-۱۳-۱۳۹۵
در هر ترم دو ماهه، نوبل‌آموزان در دو نوبت با فاصله تقریبی یک ماه، در گردهمایی‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی (در صورت تمایل همراه با نوبل پدر یا نوبل مادر) حضور یافته و به ایراد سخنرانی‌های علمی و ارائه مطالب می‌پردازند. در طی این جلسات نوبل مربی هر گروه، با اجرای برنامه‌های تکمیلی نسبت به رفع اشکالات احتمالی نوبل‌آموزان در موضوعات اصلی (شیمی، فیزیک، پزشکی، اقتصاد و ادبیات) و سایر زمینه‌های موردنظر اقدام می‌کند. همچنین بخشی از برنامه‌های دیدار با دانشمندان، متخصصین و مسئولین و اهداء جوایز و سپاسنامه‌ها نیز…
Read More
0 Comments
Posted By :Date :itteam | ۰۷-۱۳-۱۳۹۵
در ابتدای هر ترم، تعدادی از موضوعات حل نشده علمی و یا مسائل اجتماعی، اقتصادی، هنری و مانند آن جهت تشکیل اتاق فکر در هر گروه توسط نوبل‌آموزان، پدرها و مادرها و یا مربیان ارائه می‌شود و نوبل‌آموزان با انجام بررسی، تفکر، مطالعه و تحقیق نسبت به ارائه راهکارها و راه‌حل‌ها اقدام می‌کنند. این ایده‌ها، راهکارها و راه‌حل‌ها از طرف مربیان جمع‌آوری و به نام نوبل‌آموزان به عالیترین مقام مسئول (مثل رئیس جمهور، وزراء، نمایندگان مجلس و شورای شهر، رؤسای سازمان‌ها، استانداران و مانند آن) و یا دانشمندان و محققان…
Read More
0 Comments
Posted By :Date :itteam | ۰۷-۱۳-۱۳۹۵
هر گروه هشت نفره از نوبل‌آموزان در هر ترم، یک مقاله علمی در قالب تحقیق کتابخانه‌ای یا پژوهش میدانی و یا گردآوری دیدگاه‌ها و نقطه نظرات متخصصین، صاحبنظران و دانشمندان تهیه می‌نمایند و این مطالب و گزارشات علمی و پژوهشی پس از انجام ویرایش‌ها و اصلاحات لازم، در قالب مقاله در نشریات و یا بصورت کتاب بنام نوبل‌آموزان چاپ و منتشر خواهد شد.
Read More
0 Comments
Posted By :Date :itteam | ۰۷-۱۳-۱۳۹۵
هر نوبل‌آموز در هر ترم، یک یا چند نظریه در مورد موضوعات اصلی (شیمی، فیزیک، پزشکی، اقتصاد و ادبیات) و یا سایر زمینه‌های علمی و فناوری ارائه می‌کند تا ضمن دریافت نقطه نظرات سایر نوبل‌آموزان، پدران و مادران و مربیان، در طول ترم‌های آینده، نسبت به اصلاح نظریه خود و یا ارائه نظریات جدیدی که منجر به اکتشاف و اختراعات شوند، اقدام نماید. هر نوبل‌آموز در موضوعات مختلف علمی و اجتماعی در جهت پیشرفت بشری، افزایش رفاه و آسایش انسانها و راهکارهای مسایل جهانی و سایر جوامع و کشورها، سفرهای…
Read More
0 Comments